Laatste wijziging: 01-07-2018

Preston Palace hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en wij waarderen het vertrouwen dat jij in ons hebt. Zo zal Preston Palace jouw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Lees je alstublieft zorgvuldig deze Privacy- en Cookieverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van jou verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan. Bovendien kan je hier informatie vinden over hoe je contact met ons kan opnemen wanneer je vragen hebt over jouw persoonlijke gegevens. Preston Palace kan deze Privacy- en Cookiesverklaring zo nu en dan updaten, dus bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven. Als je niet akkoord gaat met deze Privacy- en Cookieverklaring, dan moet je stoppen met het gebruiken van onze website, social media en/of app(s).

Preston Palace is een handelsnaam van Preston Palace B.V. en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06062050, kantoor houdend op Laan van Iserlohn 1, 7607 PT Almelo. Preston Palace is een Europees geregistreerd merk (#01403558). Mocht jeopmerkingen of suggesties hebben over deze informatie, stuur dan gerust een e-mail naar marketing@prestonpalace.nl.

Algemeen

Preston Palace verzamelt niet meer persoonsgegevens van je dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht. In deze verklaring bedoelen wij met “apparaat” bijvoorbeeld een computer, tablet, smartphone, et cetera.

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van het uitvoeren, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. Je verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan ons in het kader van het bestellen van een dienst, een prijsvraag, een beoordeling, een registratie/inschrijving et cetera. Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor jij ze aan ons hebt gegeven. Verder kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om onze dienstverlening naar u te verbeteren, bijvoorbeeld via markt- en klanttevredenheidsonderzoeken.

Privacy

Welke persoonlijke informatie gebruikt Preston Palace?

Wanneer je een reservering maakt, zal je worden gevraagd om jouw e-mailadres, voornaam, achternaam, adres en telefoonnummer.

Om makkelijker jouw reserveringen te beheren kan je een gebruikersaccount aanmaken. Hiermee kan je jouw persoonlijke instellingen en reserveringen inzien. Indien je jouw gegevens en/of account wilt laten verwijderen dan kan je een verzoek sturen naar marketing@prestonpalace.nl. Wanneer je onze website bezoekt, zelfs wanneer je geen reservering maakt, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen, zoals jouw IP-adres, welke browser je gebruikt, welk besturingssysteem je gebruikt, welke applicatieversie je gebruikt, jouw taalinstellingen en pagina's (op onze website) die aan jou getoond zijn. Als je een mobiel apparaat gebruikt kunnen wij ook informatie verzamelen over jouw mobiele apparaat, specifieke instellingen voor het apparaat en GPS-informatie.

Waarom verzamelt, gebruikt en deelt Preston Palace uw persoonlijke informatie?

Reserveringen: 
Allereerst gebruiken wij jouw persoonlijke informatie om jouw reservering te kunnen voltooien.

Beoordelingen: 
Wij maken gebruik van jouw contactgegevens om je een uitnodiging voor het schrijven van een beoordeling te sturen. Hiermee kunnen andere toekomstige bezoekers geholpen worden en kunnen wij onze dienstverlening wellicht verbeteren.

Gebruikersaccount: 
Wij bieden je de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken op onze website. Wij gebruiken de informatie die je ons geeft om dit mogelijk te maken, jou in staat te stellen om jouw reserveringen te beheren, gebruik te maken van unieke aanbiedingen, toekomstige reserveringen gemakkelijker te maken en jouw persoonlijke instellingen te beheren. Indien je jouw gegevens en/of account wilt laten verwijderen dan kan je een verzoek sturen naar marketing@prestonpalace.nl.

Marketingactiviteiten: 
Wij gebruiken jouw informatie ook voor marketingactiviteiten, zoals is toegestaan volgens de wet. Bijvoorbeeld:

Andere communicatie: 
Er kunnen andere momenten zijn waarop wij met je in contact kunnen komen via e-mail, post of telefoon. Dit is afhankelijk van de contactinformatie die je met ons deelt. Hier kunnen een aantal redenen voor zijn:

Hoe gebruikt Preston Palace social media?

Wij gebruiken social media om onze eigen diensten te promoten, te verbeteren en te faciliteren.

Hoe deelt Preston Palace uw informatie met derde partijen?

In bepaalde omstandigheden kunnen wij jouw persoonlijke informatie delen met derde partijen:

Hoe gebruikt Preston Palace mobiele apparaten?

Wij hebben apps voor meerdere mobiele apparaten en bieden een speciaal voor mobiele apparaten aangepaste versie van onze reguliere website. Deze apps verzamelen en verwerken jouw persoonlijke informatie op dezelfde manier als onze website.

Hoe gebruikt Preston Palace beoordelingen en andere door u met ons gedeelde informatie?

Na jouw verblijf kan je een uitnodiging ontvangen om een beoordeling te schrijven, waarin gevraagd kan worden naar jouw mening over Preston Palace. Als je niet wilt dat jouw naam wordt weergegeven kan je dat aangeven, zodat jouw beoordeling(en) anoniem wordt geplaatst. Door het invullen van een beoordeling ga je akkoord met het feit dat deze getoond kan worden op, onder andere, onze website, onze mobiele apps, onze social media accounts en de social apps. Hierdoor hebben andere gasten toegang tot informatie over de kwaliteit en diensten van Preston Palace.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein stukje data dat door een website op jouw apparaat wordt geplaatst. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Deze Privacy- en Cookieverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie (vanaf hier wordt hiernaar verwezen als "cookies"). De cookies die via deze website door Preston Palace worden geplaatst kunnen uw apparaat, of de bestanden die daarop opgeslagen staan, niet beschadigen.

Waarom gebruiken websites cookies?

Websites hebben geen geheugen. Als je surft op verschillende pagina's van de website zal je niet worden herkend als dezelfde gebruiker op die pagina's. Met cookies kan jouw browser worden herkend door de website. Kortom, cookies worden vooral gebruikt om de keuzes die je maakt te herinneren, zoals jouw voorkeurstaal en munteenheid. Ook zorgen cookies ervoor dat je wordt herkend wanneer je weer naar de website gaat. Accepteer cookies om optimaal van de website gebruik te kunnen maken. Hieronder kan je jouw voorkeur voor het gebruik van cookies aanpassen.

Doen alle cookies hetzelfde?

Nee, er zijn verschillende soorten cookies en verschillende manieren om cookies te gebruiken. Cookies kunnen worden ingedeeld aan de hand van de functie, levenstijd en de partij die de cookies op een website plaatst.

Hoe gebruikt Preston Palace cookies?

Op onze website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

Naast het plaatsen van cookies, leest Preston Palace ook informatie uit jouw browser en apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelen wij (technische) eigenschappen van jouw apparaat en door jouw gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Wij gebruiken deze informatie om jouw surfgedrag op onze site te kunnen volgen.

Een volledig overzicht van onze cookies vind je op onze cookiepagina.

Hoe lang blijven de Preston Palace cookies actief?

De cookies die wij gebruiken hebben een wisselende levensduur. Je kan wanneer je wilt alle cookies uit jouw browser verwijderen. Het verwijderen is verschillend per browser. Gebruik de "Help"-functie in uw browser om de instellingen te vinden die je nodig hebt.

Gebruikt Preston Palace cookies van derde partijen?

Buiten de cookies die Preston Palace zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw apparaat, de zogenaamde third party cookies. Preston Palace heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Preston Palace biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Preston Palace wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst:

Wie heeft er toegang tot de informatie in de Preston Palace cookies?

Alleen Preston Palace heeft toegang tot de Preston Palace cookies. Cookies die zijn geplaatst door derde partijen kunnen worden bekeken door deze derde partijen.

Hoe kunt u uw cookievoorkeuren beheren?

Welke beveiligingsprocedures heeft Preston Palace om er voor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig is?

In overeenstemming met Europese databeschermingswetten hebben wij solide procedures om ongeautoriseerd gebruik en misbruik van persoonlijke informatie te voorkomen. Wij gebruiken de juiste zakelijke systemen en procedures om de persoonlijke informatie die je ons geeft te beschermen. Wij gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor toegang tot de persoonlijke informatie op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie als dit nodig is voor hun werk.

Kinderen

De diensten die door Preston Palace worden aangeboden zijn niet bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Het gebruik van elk van onze diensten is alleen toegestaan na de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd. Wanneer wij informatie ontvangen van iemand die jonger dan 18 jaar is houden wij het recht om het te verwijderen.

Contact

Heb je vragen over persoonsgegevens of wens je jouw persoonlijke informatie te laten verwijderen uit onze database, stuur dan een e-mail naar marketing@prestonpalace.nl. Het kan echter voorkomen dat wij bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen, zoals ons bestand voor frauduleuze activiteiten. Indien u jouw gegevens en/of account wilt laten verwijderen dan kan je een verzoek sturen naar marketing@prestonpalace.nl.

Disclaimer

Preston Palace heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Op aanbiedingen en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van Preston Palace van toepassing. Preston Palace is niet verantwoordelijk voor getoonde content (alle in de website aanwezige inhoud) of aan deze site gekoppelde bestanden. Voor gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient je schriftelijk toestemming te vragen. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan content of delen van deze pagina's gebruiken.