Huis- en gedragsregels in Preston Palace

Voor iedereen moet Preston Palace gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden er in Preston Palace huis- en gedragsregels voor gasten. Deze regels zijn opgesteld in overleg met de Politie Twente, de gemeente en het Openbaar Ministerie.

1. AANMELDEN

Je dient je bij aanvang van jouw arrangement te melden bij de portier of de receptie.

2. TOEGANGSCONTROLE

Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kunnen wij je verplichten mee te werken aan een fouillering of een detectie.

3. KLEDING

Preston Palace stelt eisen aan jouw kleding, voldoe je niet aan de eisen dan kan de toegang ontzegd worden (Bijvoorbeeld: sporttenues/shirts en verkleedpartijen zijn niet toegestaan).

4. CAMERA'S

Als je een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s aanwezig zijn, stem je ermee in dat er opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

5. ROKEN

In verband met de uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 27 september 2019, is Preston Palace verplicht haar rookbeleid aan te passen. Alleen buiten op de aangegeven plaatsen, cq diverse buitenterrassen, mag gerookt worden.

Preston Palace is geheel rookvrij. Op de terrassen buiten op de aangegeven locaties mag gerookt worden. Het is niet toegestaan een supersmoker (of dergelijke vervanging voor sigaretten) te gebruiken binnen Preston Palace, behalve op de aangewezen (buiten) rookplekken. Roken op een hotelkamer resulteert in een boete van €100,00. Wanneer het brandalarm onklaar wordt gemaakt of geactiveerd wordt door roken (op de hotelkamer), volgt automatisch verwijdering.

6. ONGEWENSTE INTIMITEITEN, RACISME EN DISCRIMINATIE

Je mag jezelf niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en aan discriminatie.

7. VERDOVENDE EN HALLUCINATIES OPWEKKENDE MIDDELEN

Je mag geen softdrugs of harddrugs gebruiken. Je mag ze zelfs niet bij je dragen, meenemen het terrein op en/of de gebouwen in. Medewerkers mogen jou vragen mee te werken aan fouillering.

8. WAPENS

Je mag geen wapens bij je dragen, meenemen het terrein op en/of de gebouwen in.

9. HINDERLIJK, AANSTOOTGEVEND EN AGRESSIEF GEDRAG

Wie zich binnen of buiten de horecaonderneming hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, wordt een sanctie opgelegd. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

10. CONSUMPTIES

Je mag consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken, maar niet op de dansvloeren. Je mag geen consumpties van buiten mee naar binnen nemen en vice versa. Wanneer je, naar ons inziens teveel hebt gedronken, dan kan je het nuttigen van alcoholische dranken worden ontzegd. Dubbele borrels worden niet verstrekt. Nix onder de 18. Onder de 18 jaar = geen alcohol.

11. TOILETGEBRUIK

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

12. HANDEL IN GOEDEREN

Het is verboden goederen te verhandelen in of rond Preston Palace.

13. HORECA-EIGENDOMMEN

Je mag eigendommen van Preston Palace niet mee naar buiten nemen. Wie beschadiging veroorzaakt, is aansprakelijk voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

14. VERLIES, SCHADE, LETSEL

Preston Palace is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten, tenzij deze tegen betaling in bewaring zijn gegeven. In geval van verlies van spullen die zich bijvoorbeeld in kleding bevinden (al is het tegen betaling in bewaring gegeven) is Preston Palace niet aansprakelijk. Ook is Preston Palace niet aansprakelijk in geval van letsel aan personen.

15. VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Als je in Preston Palace een voorwerp vindt dat kennelijk aan een ander toebehoort, dan dien je dat bij de receptie in te leveren. Gevonden voorwerpen worden twee maanden bewaard. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

16. KLACHTEN

Heb je klachten, van welke aard dan ook, meld ze dan onmiddellijk aan de receptie.

17. OVERTREDING VAN HUIS- EN GEDRAGSREGELS

Als je de gedragsregels overtreedt, kan er een sanctie worden opgelegd, zoals verwijdering of ontzegging in horecabedrijven.

18. VERTREK

Wij verzoeken je vriendelijk bij het verlaten van Preston Palace rekening te houden met onze omwonenden en geen geluidsoverlast te veroorzaken.

19. GROEPEN JONGEREN

Jongeren in groepsverband onder de 18 jaar worden niet toegelaten in Preston Palace.

20. NOOD OF OVERLAST

In geval van nood, dien je te allen tijde TOESTEL 333 te bellen! Bij overlast kun je TOESTEL 9 bellen.

21. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Het onklaar maken en/of misbruik van veiligheidsvoorzieningen resulteert automatisch in verwijdering.

22. BESLISSINGEN VAN PERSONEEL ZIJN BINDEND

De volgende punten zijn bedoeld voor hotelgasten:

23. NACHTRUST

In het hotel dient het vanaf 22.00 uur stil te zijn op de gangen en kamers. Het is niet toegestaan dat je na sluitingstijd op de gangen begeeft. Je wordt verzocht naar jouw eigen kamer te gaan. Indien je na sluitingstijd "Preston Palace" verlaat, is het niet mogelijk om vóór 07.30 uur "Preston Palace" weer te betreden in verband met de nachtrust van (en eventuele geluidsoverlast voor) overige hotelgasten.

24. CONTROLE KAMER

Je dient jouw kamer direct na het inchecken te controleren op eventuele schade en dit direct te melden bij de receptie. Na de incheck ben je verantwoordelijk voor de kamer en eventuele schade.

25. BETREDEN HOTELKAMER DOOR PERSONEEL PRESTON PALACE

Preston Palace behoudt zich het recht voor om een hotelkamer te betreden indien Preston Palace dat nodig acht. Bijvoorbeeld bij (een vermoeden van) overtreding van de huisregels.