Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de website van Preston Palace en bedankt voor uw interesse in ons. Door het bezoek van deze website gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Preston Palace is een handelsnaam van Preston Palace B.V. en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06062050.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan Preston Palace of haar licentiegevers. Preston Palace behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Preston Palace en haar licentiegevers.

Verantwoordelijkheid voor inloggegevens

Mogelijk beschikt u over inloggegevens waarmee u kunt inloggen op deze website, het zogenaamde "Mijn Account". In dat geval bent u verantwoordelijk voor deze gegevens. U bent onder andere verantwoordelijk voor een veilige toegang tot deze website en voor de bescherming van deze inloggegevens. U mag uw inloggegevens niet delen met anderen en zult Preston Palace onmiddellijk inlichten indien iemand anders uw inloggegevens heeft gebruikt.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website

Preston Palace doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Preston Palace is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor de toegang tot deze website

Preston Palace kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Preston Palace heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Preston Palace is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Preston Palace is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.