Privacyverklaring voor de vacaturepagina van Preston Palace

Welkom bij Preston Palace! 

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het veilig behandelen van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in het kader van onze vacaturepagina op werkenbijprestonpalace.nl.

Verzameling van persoonsgegevens:
Wanneer u solliciteert op een vacature bij Preston Palace via onze vacaturepagina, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van u. Dit kan onder meer uw naam, contactgegevens, CV, motivatiebrief en andere relevante informatie bevatten die u ons verstrekt in het sollicitatieproces.

Doel van gegevensverwerking:
We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om uw sollicitatie te beoordelen en te beheren. Dit omvat het evalueren van uw geschiktheid voor de vacature, het contact met u opnemen over uw sollicitatie, het regelen van sollicitatiegesprekken en het informeren over het resultaat van uw sollicitatie.

Bewaartermijn:
We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van één jaar na ontvangst van uw sollicitatie. Na deze periode zullen we uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens:
We delen uw persoonsgegevens alleen met geautoriseerd personeel binnen Preston Palace die betrokken zijn bij het wervingsproces. We zullen uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

Beveiliging van persoonsgegevens:
We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en ze worden veilig opgeslagen.

Uw rechten:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken. Neem voor al deze verzoeken contact met ons op via de contactgegevens hieronder vermeld.
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via:

Preston Palace
Adres: Laan van Iserlohn 1, 7607 PT Almelo, Nederland
E-mail: recruitment@prestonpalace.nl